Arbiters Afdrukken

Maandag 3 mei
Cor Verdel
Nog niet bekend

Dinsdag 4 mei
Cor Verdel
Nog niet bekend.

Woensdag 5 mei
Cor Verdel
Nog niet bekend.

Donderdag 6 mei
Cor Verdel
Nog niet bekend.

Vrijdag 7 mei
Cor Verdel
Nog niet bekend.

 
Wedstrijdbepalingen Afdrukken

1.
Het wedstrijdreglement van de KNDB is van toepassing.

2.
Het speeltempo is ongeveer 90 minuten per speler per partij. De klok van de witspeler wordt op het aanvangsuur door de arbiter in werking gesteld. Er wordt gespeeld met digitale klokken volgens het Fischer systeem met 60 minuten + 30 sec per zet per speler per partij.
3.
Noteren is verplicht.
4.
De paringen worden vastgesteld volgens het Zwitsers systeem. In de finale pupillen algemeen worden 8 ronden gespeeld. In de finale pupillen meisjes worden 7 ronden gespeeld.
5.
De eindstand wordt bepaald volgens de regels van het Zwitsers systeem.
a.
het hoogste aantal wedstrijdpunten;
b.
het hoogste aantal weerstandspunten (de som van de scores van de tegenstanders);
c.
het hoogste aantal SB-punten
d.
Indien dan nog geen beslissing verkregen is, wordt er barrage gespeeld van 5 min + 5 sec per zet per speler per partij, via een enkelvoudige competitie, wanneer het meer dan 2 personen zijn. Indien het 2 personen betreft of, indien na een barrage met meerdere personen nog 2 personen gelijk geëindigd zijn, wordt een beslissing verkregen volgens het ‘sudden-death’ principe (dwz diegene die de eerste winstpartij boekt is de winnaar van de barrage). Barrages worden alleen gespeeld, wanneer er rechten aan zijn verbonden.

6.
Aan de plaatsing in de eindstand zijn de volgende rechten verbonden voor plaatsing voor het EK:
a.
De nummers 1, 2, 3 van de finale algemeen plaatsen zich voor het EK pupillen 2010 in Polen, in de eerste week van augustus 2010.
b.
Talentontwikkeling KNDB betaalt alle normale kosten (reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten, KNDB-coachkosten) voor de nummers 1, 2, 3.

Voor de finale NK meisjes geldt:
a.
De nummers 1, 2, 3 plaatsen zich voor het EK pupillen meisjes 2010 in Polen, in de eerste week van augustus 2010.
b.
Talentontwikkeling KNDB betaalt alle normale kosten (reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten, KNDB-coachkosten) voor de nummers 1 en 2. Nummer 3 kan op eigen kosten deelnemen met het EK 2010. Wij schatten (!) dat de totale kosten (reiskosten, verblijfkosten, inschrijfkosten, KNDB-coachkosten) in totaal zo'n 370 euro zullen zijn.


7.
Tijdens de ronden mag door de spelers onderling of met anderen, anders dan de arbiter of de wedstrijdleiding, niet worden gesproken.

8.
De arbiter ziet er op toe dat er in de wedstrijdzaal niet wordt gerookt of te luid gesproken. De wedstrijdtafels staan op tenminste twee meter van het publiek.

9.
De algehele wedstrijdleiding berust bij de Jeugdcoördinator KNDB.

10.
De arbiter stelt de uitslag van de partij vast en registreert en rapporteert de uitslag van de wedstrijd aan de wedstrijdleiding. De definitieve uitslag van de wedstrijd wordt vastgesteld door de wedstrijdleiding.

11.
Eventueel voorkomende geschillen worden, na overleg met de betrokken arbiter, beslist door de wedstrijdleiding. Indien het geschil volgens artikel 59 van het spel en wedstrijdreglement van de KNDB daarvoor in aanmerking komt, kan tegen deze beslissing geprotesteerd worden bij de protestcommissie van de KNDB.

 
Programma Afdrukken

Maandag 3 mei
11.30 uur - 12.00 uur
Aankomst van de spelers en ouders.
Gelegenheid tot kennismaken met de gastgezinnen.

12.00 uur - 13.15 uur
Praktische zaken voor spelers en ouders. Uitreiken speelschema's, informatie over nevenactiviteiten, spel- en wedstrijdreglement, gedragsregels.

13.15 uur - 13.45 uur
Opening door Joop Hendriksen, voorzitter van Damvereniging VBI.
Voorstellen van de spelers door Nina Hoekman en Alex Mathijsen.

13.50 uur
Eerste zet door een vertegenwoordiger van de gemeente Lingewaard en sponsor ONS.

14.00 uur
Aanvang eerste ronde meisjes en algemeen.

Dinsdag 4 mei
10.00 uur
Tweede ronde meisjes; tweede ronde algemeen.

14.00 uur
Derde ronde meisjes; derde ronde algemeen.

Woensdag 5 mei
10.00 uur
Vierde ronde meisjes; vierde ronde algemeen.

14.00 uur
Vijfde ronde algemeen.

Donderdag 6 mei
10.00 uur
Vijfde ronde meisjes; zesde ronde algemeen.

14.00 uur
Zesde ronde meisjes; zevende ronde algemeen.

Vrijdag 7 mei
10.00 uur
Zevende ronde meisjes; achtste ronde algemeen.

11.00 uur - 13.00 uur
Demonstraties door Johan Krajenbrink.

13.30 uur
Prijsuitreiking, huldiging en sluiting.

14.25 uur
Afsluiting met een drankje in de speelzaal.

 

Ons belastingadviseurs

KNDB

VBI

Agipa

DV Huissen